ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ Ε.Π.Ε. Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:095748022
Γ.Ε.ΜΗ.:042100706000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Διεύθυνση:Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ(ΠΡΩΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ)
Τηλέφωνο:2310754732